Overig buitengebied

Overig buitengebied

Haaksbergen zet in op een vitaal platteland. De aanleg van glasvezel in het buitengebied is inmiddels een feit. Er is aandacht voor streekeigen landschapselementen als erfbeplanting, monumentale bomen, houtwallen, essen en waterlopen. Hoewel je niet alles kunt bewaren voor het nageslacht wordt serieus gezocht naar oplossingen voor behoud van markante bouwwerken in het buitengebied. Onder meer door mogelijkheden voor herbestemming te onderzoeken. Wonen, passende bedrijvigheid als zorgboerderij of verblijfsaccommodatie. Mede dankzij deze insteek werden en worden historische boerenerven en landhuizen gerestaureerd. Een lust voor het oog van de plaatselijke bevolking. Maar ook aantrekkelijk voor dagjesmensen en toeristen. Zo wil Haaksbergen haar buitengebied leefbaar houden.

Siepeweg 12

HAAKSBERGEN
1912
opp.: 140 m2
5 kamers
Perceel: 2025m2
Inhoud: 520 m3
woonboerderij