Disclaimer

Disclaimer

De website van Burbach Makelaars wordt zorgvuldig samengesteld en bijgehouden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Burbach Makelaars is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebrek van de webpagina. Burbach Makelaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn of niet behoorlijk funcioneren van de website.

Burbach Makelaars behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Het is niet toegestaan de inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, op enige wijze te gebruiken of te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke toestemming van Burbach Makelaars. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.